#förvarendakatt

I Sverige finns det 100 000 hemlösa katter. Det är 100 000 för många. De viktigaste åtgärderna för att minska antalet hemlösa katter är att kattägare i högre utsträckning id-märker och kastrerar sina katter. Idag finns uppskattningsvis 1,3 miljoner katter i Sverige. Av dessa är 750 000 id-märkta (SKK Ägarregister) och cirka en miljon är kastrerade.

Katter klarar sig dåligt på egen hand i naturen. De är inte tillräckligt bra på att jaga för att få tillräckligt med föda och lever ofta i misär på grund av svält och kyla. De lider också av parasitangrepp, sjukdomar och följderna av olika skador. Medellivslängden för en hemlös katt är två år jämfört med 12 år för en tamkatt.

 

 

Det finns cirka hundra katthem runtom i Sverige. Dessa är dock för få och har för lite resurser för att kunna ta hand om alla hemlösa katter. Det är ideélla krafter som står bakom dessa katthem. Människor som älskar katter och som tar hand om dem för att göra något gott. De försöker på olika sätt nå ut med sina budskap att få till en lagändring och få det obligatoriskt att id-märka sin katt men inget har hänt på den fronten.

 

#förvarendakatt är vårt långsiktiga engagemang som syftar till att sprida information om hemlösa katters situation och därmed skapa opinion och öka medvetenheten hos allmänheten. Målsättningen är att öka antalet id-märkta och kastrerade katter, samt att öka kattens värde i samhället. Vi vill få till en ny djurskyddslag där id-märkning och registrering blir lagstiftat.

 

Genom #förvarendakatt skänker vi kattmat till hemlösa katter till olika katthem. Dessutom har vi vår egen kattgård, Tassalyckan i Vårgårda, där vi tar hand om hemlösa katter. Läs mer om Tassalyckan genom att klicka här.