Därför är det bra att kastrera sin katt

Faktum är att alla katter som inte ska användas för avel alltid bör kastreras. Det föds alldeles för många kattungar som inte är välkomna. I Sverige finns i dag cirka 100.000 hemlösa katter. När du kastrerar din katt försvinner risken att du får eller bidrar till fler oplanerade kattungar. Men det finns fler goda anledningar, till exempel att kastrerade katter ofta blir mindre stressade. Dessutom minskar risken för vissa sjukdomar.

Oönskade beteenden försvinner

Under parningstiden uppvisar både hon- och hankatter en del beteenden som inte alltid är jätteroliga för matte och husse – höga rop och skrik, rastlöshet och långa vandringar då katten kan vara borta dagar i sträck, urinmarkering både inom- och utomhus, slagsmål och matvägran för att nämna några. När katten kastreras försvinner de flesta sådana beteenden och du får en lugnare och mer hemmakär katt. Men framförallt, en katt som mår bättre och inte är lika stressad.

Kastrerade katter lever längre 

Det har visat sig att kastrerade katter oftast lever betydligt längre än okastrerade katter. Det beror till stor del på att de håller sig närmare hemmet och på att de blir mindre aggressiva men även på att risken för vissa sjukdomar minskar.

  • Färre olyckor – Eftersom kastrerade katter inte strövar omkring råkar de ut för färre olyckor, exempelvis trafikolyckor.
  • Färre slagsmål och virus – Det territoriella beteendet mattas av hos en kastrerad katt och därför hamnar de inte lika ofta i slagsmål om revir. Det minskar också spridningen av de virus som hankatter kan föra över till varandra när de slåss.
  • Minskad risk för könsbundna sjukdomar – Kastrerade honkatter drabbas i mindre grad av juvertumörer och livmoderinflammation.

Kastrera även hankatter

Många tror att man bara behöver kastrera honkatter, men okastrerade hankatter som går ute bidrar till att många kullar kattungar föds utanför hemmets väggar. För att motverka att fler kattungar föds ovälkomna, eller till och med utan att ägaren ens vet om det, är det viktigt att både han- och honkatter kastreras.

Inga fler hemlösa katter

Genom att kastrera din katt kan du hjälpa till att utrota katthemlösheten. Sveriges uppskattningsvis 100.000 hemlösa katter är hemlösa av olika skäl – vissa har sprungit vilse och inte hittat sina ägare på grund av att de saknat id-märkning och andra har helt enkelt övergivits. Men väldigt många katter har fötts in i hemlöshet utanför ett tryggt hems väggar. I stället för att tas om hand av snälla människor så lever de ett hårt liv, kantat av sjukdomar, olyckor och brist på mat. Vi på Mjau tycker att alla katter förtjänar ett betydligt bättre öde än så.