Katter och vaccination

Genom att vaccinera din katt förhindrar du spridning av sjukdomar som kattpest och kattsnuva/kattinfluensa, vilka är relativt vanliga. Om du ska resa med din katt kan den behöva tilläggsvaccineras för till exempel rabies. Eftersom människor kan överföra smitta mellan katter rekommenderar vi att även innekatter vaccineras.

Förhindra kattpest och kattsnuva/kattinfluensa

De två vanligaste vaccinationerna för katt är mot kattpest och kattsnuva/kattinfluensa. De är relativt vanliga och mycket smittsamma sjukdomar. Kattsnuva kan göra katten allvarligt sjukt och kattpest leder ofta till döden för en ovaccinerad katt. Katten vaccineras första gången vid 8-9 veckors ålder och sedan ännu en gång efter tre veckor. Hur ofta katten ska vaccineras efter det beror på typen av vaccin som veterinärkliniken använder och på den tillverkarens rekommendationer. 

Tilläggsvaccinera om du ska resa

Om du ska resa med din katt kan du behöva ge katten tilläggsvaccinationer. Kontakta din veterinär för att få veta vilka tilläggsvaccin du behöver. För resor inom EU behövs till exempel rabiesvaccin. För utställnings- och avelskatter kan det även vara bra med vaccin mot chlamydia och FeLV (felint leukemivirus).

Vaccinera även innekatter

Tänk på att människor kan överföra smittan mellan katter och därför är det bra att även vaccinera innekatter. Många väljer att inte vaccinera sin innekatt eftersom de inte upplever att den är i farozonen för att bli smittad. Om du som ägare hanterar ett sjukt djur kan du ta med smittan hem till din innekatt och den kan bli allvarligt sjuk. Det syns inte omedelbart på alla katter att de är sjuka och många har kärvänliga grannkatter som ofta tigger lite kel och gos. Absolut viktigast är det såklart om du hanterar katter som lever i en utsatt miljö, till exempel hemlösa katter. De har av förklarliga orsaker inte fått något vaccin.