Varför 100 000 katter lider – i onödan

Se vår film om hur det kommer sig att vi har så många hemlösa katter i Sverige. Majoriteten av alla hemlösa missar är inte övergivna sommarkatter som lämnats vind för våg. De flesta har fötts i det vilda utan att ens ägarna till deras kattmammor eller -pappor har någon aning om det.

Idag finns det hela kolonier av hemlösa katter som lever utanför samhället – utan mat, vatten eller tillsyn av någon människa. Många är skadade och sjuka. Och det värsta är att det hade gått att undvika. Katt-hemlösheten beror nämligen till största delen på okunskap hos kattägare. Okunskap om vikten av att kastrera sin katt. Det finns alltså väldigt många kattägare som bara genom att inte kastrera sin misse bidrar till att det hela tiden blir fler hemlösa katter.