Hållbart för djuren och naturen

Mjau har som mål att producera den allra bästa kattmaten, på bästa tänkbara sätt med hållbarhet, miljö och vår gemensamma framtid i fokus. Vi gör allt vi kan för alla djurs bästa och för att skydda vår natur. Kattmaten från Vårgårda är ansvarsfullt producerad och gjord på högklassiga, naturliga, utvalda råvaror.

Högklassiga, naturliga råvaror

Stora delar av våra ingredienser levereras varje morgon från våra bönder direkt till fabriken i Vårgårda där vi tillverkar både torrfoder och våtmat. Det gör att vår kattmat innehåller råvaror som producerats under världens strängaste djurhållningslagar. Svenska bönder använder mindre kemikalier än på andra håll i världen och den svenska djurhållningen har i decennier präglats av långtgående djurskydd och säkerhet, vilket gör att våra råvaror är av högsta kvalitet och utan hormoner, antibiotika och syntetiska tillsatser. 

Råvarorna vi använder i dag konkurrerar inte med råvaror för människor. I stället tar vi vara på de produkter som väljs bort av konsumenten, men som håller hög kvalitet. Av detta lagar vi smakligt och högkvalitativt foder anpassat för dagens hundar och katter.

Trenden att ge våra sällskapsdjur allt mer av de råvaror som även skulle kunna gå till människor tycker vi på Mjau inte är hållbar ur ett klimatperspektiv.

Köket drivs med förnybar energi

Vårt kök i Vårgårda drivs med 100 procent förnybar energi och är beläget i Västsveriges vackra jordbruksbygd. Här tillverkar vi både torrfoder och våtmat. Vårt kök drivs till tre fjärdedelar av ånga från Vårgårda ångfabrik och en fjärdedel av el från vattenkraft, så kallad grön el.

Matrester och spill från vår foderproduktion tillvaratas och återvinns till biogas, som driver stadsbussar och sopbilar.

Miljövänliga förpackningar

Emballaget till våra produkter, såsom pappsäckar, plastsäckar och Tetra Recart®-förpackningar, har alla mycket låg påverkan på miljön. Vi var först i världen att erbjuda Tetra Recart®-förpackningar som är en kartongbaserad, miljövänlig förpackning. Den är lätt att öppna och återförsluta och med logistiska fördelar som minskar antalet transporter. Materialet i vår Tetra Recart® är FSC-märkt och återvinningsbart.

Livsmedelscertifierad tillverkning sedan 2007

För oss på Mjau det viktigt att allt vi serverar till djuren håller hög kvalitet. Därför har vår djurmatsproduktion i Vårgårda varit livsmedelscertifierad enligt ISO 22000 ända sedan 2007. Vi var faktiskt den första svenska djurfoderaktören som satsade på livsmedelscertifierad tillverkning av djurmat.

ISO 22000 är en standard för kvalitetsledning inom livsmedelsindustrin och som fokuserar på livsmedelssäkerhet. Certifieringen innebär bland annat att våra råvaror är fullt spårbara. Tack vare att vår fabrik i Vårgårda är livsmedelscertifierad får du som djurägare ett tydligt bevis på att våra produkter inte innehåller något som är skadligt för djuret och att maten tillagas under goda förhållanden.

Certifieringen leder också till att vi följer hårda krav på god hygien och renlighet i vår produktion, vilket kontrolleras regelbundet såväl av oss själva som av externa kontrollinstanser.