Vi arbetar för miljön!

Vi har ett hållbarhetssystem för hur hela vår kedja och hur vår kattmat produceras i vår fabrik i Vårgårda. Vi försöker att alltid välja de finaste råvarorna som är bra för din katt men också snälla för miljön. Därefter försöker vi producera den bästa möjliga kattmaten på bästa möjliga sätt.

 

Vårt kök

Vårt kök drivs av 100% förnyelsebar energi, varav 75% utgörs av ånga från Vårgårda ångfabrik och 25% utgörs av el från vattenkraft dvs grön

Våra ingredienser

Råvarorna är det som ger det största bidraget till miljöpåverkan medan emballage och logistik har en låg inverkan totalt sett. Olika köttråvaror har olika stor klimatpåverkan, störst klimat påverkan har nötkött och minst har kyckling. Matrester och spill från vårt kök återvinns till biogas och driver stadsbussar och sopbilar.

Våra förpackningar

Vi använder klimatsmarta förpackningar. Det emballage som vi använder till våra produkter så som pappsäckar, plastsäckar och tetra har alla mycket låg påverkan på vårt koldioxidfotavtryck. Materialet i vår Tetra Recart är FSC-märkt, en förnybar resurs och återvinningsbart.