Hjälp oss kämpa för alla katters värde

Vårt mål är att utrota katthemlösheten

I dag finns omkring 100.000 hemlösa katter i Sverige och det är 100.000 för många. De lever ofta i misär med svält och sjukdomar eftersom katter klarar sig dåligt på egen hand i naturen – och katthemmen räcker inte till.

Mjau kämpar för att öka kattens värde i samhället.

Genom att dela med dig av vår information kan du också hjälpa till. Mjau och alla hemlösa katter säger tack för hjälpen!