Hemlösa katters vecka är en temavecka som startades av Mjau 2017. Med initiativet vill vi sätta fokus på landets över 100 000 hemlösa katter, och samtidigt lyfta alla eldsjälar som varje dag kämpar för deras överlevnad. 2018 ägde temaveckan rum mellan 22 oktober och 28 oktober, alltså under vecka 43.

Mjau bryr sig – alltid!

Hemlösa katters vecka är ett initiativ bland många andra, som vi skapat för att höja katters värde i vårt samhälle. Utöver temaveckan står vi även bakom kattkörkortet, ett test som riktar sig till kattägare, för att upplysa dem om ansvaret som kommer med ett kattköp. Vi har också initierat en namninsamling för att lagstifta om obligatorisk ID-märkning av katter!  Vi driver också vårt egna katthem Tassalyckan. Dit kommer katter som inte har något hem, och får stanna livet ut om de vill. Årligen skänker vi dessutom tonvis med mat till katthem runtom i landet. Och ibland ger vi även ekonomisk stöd. Under 2018 stöttade vi Norrtälje Katthems verksamhet med 17 500 kronor. Som sagt, många bäckar små.

Dela ditt engagemang under #mjaubryrsig!